T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / FATİH - İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi

Duyurular

Eyl

AÇIK ÖĞRETİM İMAM HATİP LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME 

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2023- 2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem (2023/1 Dönemi) ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 15 Eylül - 02 Ekim 2023 tarihleri arasında kayıt kılavuzları doğrultusunda yapılacaktır.

Öğrenci adayları; sınav katılım ücreti olarak 160 TL’yi https://odeme.meb.gov.tradresinden tüm bankaların banka veya kredi kartı ile veya Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası’nın mobil veya internet bankacılığı sistemi üzerinden veya ATM’lerden T.C. Kimlik numaraları ile (T.C. Vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alacakları Yabancı Kimlik numaraları ile) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü hesabına yatıracaklardır. Sınav katılım ücretinin yatırıldığına dair belge muhafaza edilecektir.

Yurt dışında okumak isteyen Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrenci adayları kayıt yaptırdıkları kuruma yıllık 300 € sınav katılım ücreti ödeyecektir. Kayıt yaptırdıkları kurumlar, kayıtlı her öğrenci için dönemlik 160 TL sınav katılım ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü hesabına yatıracaktır.

NOT: Açık Öğretim Bilgi Yönetim sisteminde biyometrik fotoğrafı olmayan öğrencilerimiz yüz yüze yapılacak olan uzaktan eğitim dönem sınavlarına giremeyeceklerdir.

Yeni kayıt yaptıracak öğrenciler ve kayıt yenileyecek öğrencilerden biyometrik fotoğrafı eksik olanların ilgili bankalara kayıt ücreti yatırdıktan sonra yüz yüze eğitim kurumlarına giderek biyometrik fotoğraflarını sisteme yükletmeleri gerekmektedir. Yüzyüze eğitim kurumu fotoğrafı sisteme tarattıktan sonra öğrenciyi aktif edecektir. Fotoğrafı taratılmayan öğrenciler aktif edilmeyecektir.

İLK KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) e-Okulda kaydı olanlar için; T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge (nüfus cüzdanı, T.C.

Kimlik kartı, ehliyet, süresi geçmemiş pasaport) ibraz etmeleri şartıyla sadece ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet renkli, biyometrik fotoğraf istenecek, başka hiçbir belge İstenmeyecektir.

2) e-Okulda kaydı olmayan öğrenciler için ise;

a. T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge (nüfus cüzdanı, T.C. Kimlik kartı, ehliyet, süresi geçmemiş pasaport), T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan, kimlik bilgilerini gösteren belge

b. İlköğretim okulu/ortaokul/imam hatip ortaokulu mezunu olarak kayıt yaptıracaklar için: İlköğretim okulu, ortaokul veya imam hatip ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlar için Diploma Kayıp Örneğinin aslı),

c. Ortaöğretim ara sınıftan gelenler için; tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı ile öğrenim belgesi (Tasdiknamenin, tasdikname kayıp belgesinin veya öğrenim belgesinin ekinde notları gösteren başarı durum belgesi mutlaka olacaktır.),

d. İmam hatip liseleri dışında herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yüksek öğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlar için; Lise diplomasının onaylı fotokopisi, (Üniversite diploması ile kayıt yapılamaz.)

e. Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet renkli biyometrik fotoğraf,

f. T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan sınav katılım ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

3) Yurt dışından gelenler için; İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Eğitim Ataşeliklerinden alınan Denklik Belgesinin aslı (Noterden yaptırılan çeviriler geçerli değildir.),

4) Sınav katılım ücreti muafiyeti olanlardan muafiyet belgesi istenir.

İLK KAYITTA SINAV KATILIM ÜCRETİ MUAFİYETİ OLAN ÖĞRENCİLER

1. İstiklal madalyası verilmiş, vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlandığını,

2. Şehitlerin eş, çocuk, kardeş, anne veya babası olduğunu,

3. Gazi ve gazilerin eş, çocuk, anne veya babası olduğunu,

4. 15/07/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında mahkemeler tarafından üzerine tedbir konulduğunu,

5. İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı ile Açık Öğretim Liselerine kayıt yaptıracak özel eğitim ihtiyacı olduğunu,

6. 08/03/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olduğunu,

7. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nda kaldığını,

8. Sağlık kurulu raporu ile en az % 40 engelli olduğunu,

9. Tutuklu, hükümlü veya denetimli serbestlik kapsamında olduğunu olduğunu belgelendirmeleri halinde sınav katılım ücreti alınmaz. Yukarıdaki son iki maddede belirtilen öğrencilerin her kayıt döneminde durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi’nde yoğunlaştırılmış yüz yüze eğitime:

a. Ortaöğretim kurumu mezunu olarak kayıt yaptıranlar,

b. Uzaktan eğitim ile alacağı ortak dersi kalmayanlar,

c. İlk kayıt veya kayıt yenileme yaptırdığı eğitim öğretim yılının 1 inci dönemi ilk kayıt/kayıt yenileme işlemlerinin son günü itibarıyla 18 yaşından gün alanlar 2 Ekim 2006 ve öncesindeki, bir tarihte doğanlar (18 yaş hesabı her eğitim öğretim yılının başı, ilk dönem kayıt yenileme veya ilk kayıt tarihi işlemlerinin yapıldığı son gün itibarıyla yapılır),

d. Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Yurt Dışı Programı’na kayıtlı olanlar,

e. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler katılabilir. 

KAYIT YENİLEME İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2023- 2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem (2023/1 Dönemi) ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 15 Eylül - 02 Ekim 2023 tarihleri arasında kayıt kılavuzları doğrultusunda yapılacaktır.

Öğrenci adayları; sınav katılım ücreti olarak 160 TL’yi https://odeme.meb.gov.tradresinden tüm bankaların banka veya kredi kartı ile veya Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası’nın mobil veya internet bankacılığı sistemi üzerinden veya ATM’lerden T.C. Kimlik numaraları ile (T.C. Vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alacakları Yabancı Kimlik numaraları ile) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü hesabına yatıracaklardır. Sınav katılım ücretinin yatırıldığına dair belge muhafaza edilecektir.

Yurt dışında okumak isteyen Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrenci adayları kayıt yaptırdıkları kuruma yıllık 300 € sınav katılım ücreti ödeyecektir. Kayıt yaptırdıkları kurumlar, kayıtlı her öğrenci için dönemlik 160 TL sınav katılım ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü hesabına yatıracaktır.

NOT: Açık Öğretim Bilgi Yönetim sisteminde biyometrik fotoğrafı olmayan öğrencilerimiz yüz yüze yapılacak olan uzaktan eğitim dönem sınavlarına giremeyeceklerdir.

Yeni kayıt yaptıracak öğrenciler ve kayıt yenileyecek öğrencilerden biyometrik fotoğrafı eksik olanların ilgili bankalara kayıt ücreti yatırdıktan sonra yüz yüze eğitim kurumlarına giderek biyometrik fotoğraflarını sisteme yükletmeleri gerekmektedir. Yüzyüze eğitim kurumu fotoğrafı sisteme tarattıktan sonra öğrenciyi aktif edecektir. Fotoğrafı taratılmayan öğrenciler aktif edilmeyecektir.

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi uzaktan eğitim derslerinin sınavları 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacaktır.


KİMLER AÇIK LİSEYE İLK KAYIT YAPTIRABİLİR?

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Açık öğretim liseleri ile örgün ortaöğretim

kurumları arasında nakil ve geçişler” başlıklı 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında ve Örgün

ortaöğretim kurumlarından Açık Öğretim Liselerine geçiş şartları ile ilgili 14.09.2023 tarihli ve

83907639 sayılı 2023/30 Sayılı Genelge'de;

"...Örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine;

a) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ç) ve (g) bendi ile yedinci fıkrası kapsamındaki öğrenciler, evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim görenler ile Bakanlıkça mazereti uygun görülenler veli ve öğrenci talebi doğrultusunda ilgili okulun mevzuatında belirtilen nakil ve geçiş şartlarını taşıması hâlinde nakil ve geçiş yapabilirler.

b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilenler ile bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler dışındakiler nakil ve geçiş yapamazlar.” hükümlerine yer verilmiştir. Bu kapsamda;

1) “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” ile birlikte geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” veya “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)” olan,

2) Anne veya babası vefat eden,

3) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında hakkında koruma

kararı verilen ve yahut koruyucu aile yanına yerleştirilen,

4) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 305 inci maddesine göre

evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olan,

5) 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında hakkında eğitim veya

bakım tedbiri kararı verilen,

6) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine

Dair Kanun çerçevesinde ikameti geçici olarak değiştirilmek zorunda kalınan,

7) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların çocuğu olan,

8) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamında aylık bağlanan şehit ve gazi çocuğu olan,

9) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 102 ila 105 inci maddeleri kapsamındaki suçların mağduru olan,

10) Millî sporcu,

11) Tutuklu ve hükümlü,

12) “Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar” listesine bağlı olarak sağlık

kurulu raporu olan,

13) Evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim gören,

14) Bakanlıkça mazereti uygun görülen,

15) Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden,

öğrenciler dışındakilerin, örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine nakil ve geçiş

yapamayacakları hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, İlgi (b) Yönetmeliğin 41 inci Maddesi 2 nci fıkrasının (a) bendinde yer verilen

“Bakanlıkça mazereti uygun görülen” ibaresi kapsamında;

a) Sınıf tekrarına kalanlardan, ilgi Yönetmeliğin 59 uncu Maddesi birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine göre öğrenim hakkı devam edenlerden bu yönde talepte bulunanlar,

b) İş veya işyeri değişikliği nedeniyle ikamet yerini değiştiren veli/vasisinin yeni ikametinin bulunduğu il/ilçede eğitimini sürdürebileceği okul türü bulunmayanlar,

c) İlköğretim okulu/ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olup herhangi bir örgün ortaöğretim kurumunda kaydı olmayanlar ile çeşitli nedenlerle dokuzuncu sınıfta özürsüz devamsızlık hakkını dolduranlar,

ç) Açık öğretim liselerinin yurt dışı programına kayıt yaptırmak isteyenlerden, açık öğretim liselerine kayıt şartlarını taşıyanlar yaş şartı aranmaksızın,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olanlardan denklik belgelerinde belirtilen öğretim düzeylerinin açık öğretim liseleri kayıt şartlarını taşıması hâlinde yaş şartı aranmaksızın,

e) Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan Kur'an kurslarında hafızlık ve bu alanı destekleyici Arapça eğitimi alanlar ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün hafızlık modüllerine kayıtlı olanlar,

f) Millî sporcular dışında bireysel veya takım sporlarında en az üç yıl faal lisanslı olarak yarışmalara katılan sporcular ve Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ile sporcu eğitim merkezlerine kayıtlı olanlar,

g) 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına mahsus olmak üzere deprem bölgesindeki Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde geçici barınma merkezlerinde (konteyner kent, çadır kent vb.) ikamet eden ve taşıma yolu ile eğitim hizmeti alanlar, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri hâlinde açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapabileceklerdir.”

 Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrencilerin açık öğretim liselerine geçişlerine yönelik bilgilendirme ve yönlendirme işlemleri kayıtlı bulundukları eğitim kurumunca yapılacaktır. Diğer öğrencilerin açık öğretim liselerine geçiş ön onay işlemleri, kayıtlı bulundukları okulun bağlı olduğu il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu marifetiyle, mazeret durumlarını gösterir resmî belgeye dayalı olarak gerçekleştirilecektir.

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi’ne;

1) Söz konusu 2023/30 Sayılı Genelge'deki şartlardan en az birini sağlayanlar,

2) İmam hatip liseleri dışında diğer ortaöğretim düzeyindeki okuldan mezun olanlar (lise

diplomalı),

3) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılanlar veya mezun olanlar kayıt yaptırabilir.

 

 

Nis

İlim ve İrfan Seminerlerimiz kapsamında kamuoyunun yakından tanıdığı Op. Dr. Salih Selman öğrencilerimizle buluşacak.

Nis

Anadolu Mektebi Projesi kapsamında gerçekleştireceğimiz Mustafa KUTLU Panlei 03 Nisan 2023 Pazartesi Saat 1:00'de Okulumuz Konferans Salonunda

Mrt

Mrt

Mrt

Mrt

Berat Kandili Gecesi Öğrenci Öğretmen ve Velilerimizle Fatih Camiinde Buluşuyoruz

Ara

01 OCAK PAZAR 2023 tarihinde yapacağımız sabah namazı buluşmamıza mezun mensup öğrenci ve velilerimizle davetlisiniz

Ara

Okulmuz mezunu Gazeteci Yazar Ersin Çelik Kariyer Günleri kapsamında yapdığımız Sosyal Medya konulu seminerine davetlisiniz.

Kas

Mahmut Celaleddin Ökten hocamızı vefatının 61. yıl dönümünde kabri başında dualarla anacağımız etkinliğimize tüm kardeşlerimizi bekliyoruz.

Mrt

Prof. Dr. Ömer BOLAT Öğrencilerimizle buluşuyor... 

 

Prof. Dr. Ömer BOLAT Özgeçmiş

Ock

ÖSYM'nin açıkladığı "2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020'de yapılacak. YKS için başvurular 6 Şubat'ta başlıyor. YKS başvurularının biteceği tarih ise 3 Mart. YKS 2020 sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.

Geç başvuru günü ise 18 Mart 2020'den 19 Mart 2020 saat 23:59'a kadar.

Şbt

Okulumuzun 1976 Mezunları okulumuzda buluştu.Aralarında çok sayıda tanınmış kişide vardı.Bakanımız Prof.Dr.Numan Kurtulmuş, Erzurum İBB Başkanı Mehmet Sekmen, Ordu Müftüsü Mürsel ÖZTÜRK de katılımcılar arasındaydı.  

Ağu

Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin 2020/1 sayılı  Genelge kapsamında devamsızlık hariç başarısız olduğu yüz yüze eğitim ders/derslerinden  önceki yıllarda uygulanan ek sınavın yerine yapılacak olan birinci dönem sonu sınavları; eğitim öğretim yılının ikinci dönem yüz yüze eğitim derslerinin başladığı ilk haftada, ikinci dönem sonu sınavları ise yüz yüze eğitim derslerinin bittiği tarihi takip eden 2 hafta içinde yapılır. Sınav sonuçları; sınavların bitiminden itibaren 10 iş günü içinde Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine     " EK SINAV " olarak aktarılır. Bu sınavlarla ilgili iş ve işlemler örgün ortaöğretim kurumlarının sorumluluk sınavlarıyla ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Yapılacak olan sınavlara öğrencilik durumu aktif, donuk, silik olanlardan yüz yüze eğitim okul/kurumlarına dilekçe ile müracaat edenler alınır.

 

 

Dilekçe örneği için tıklayınız...

             2020/1 SAYILI GENELGE İÇİN TIKLAYINIZ.

Ara

Fatih Sultan Mehmet Vakıf üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladık.Bizi gönülden karşılayan rektörümüze ve Üniversitemizin yetkililerine teşekkür ederiz